Werken bij

Cello zoekt

Sectormanager

Wij zoeken voor de sector EVB/EVB+/EMB/geriatrie een gedreven en enthousiaste sectormanager voor 36 uur.

Als sectormanager fungeer je als aanjager van creativiteit, onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling. Je hebt een visie op de actuele ontwikkelingen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, je weet wat er in de samenleving speelt en je weet dit in gezamenlijkheid te vertalen naar koers, initiatieven en methodiek voor het dagelijks leven van de cliënten. Je hebt een heldere visie op participatie en medezeggenschap en je geeft het ook daadwerkelijk vorm in de praktijk. Cello start met programmatisch werken rondom een drietal speerpunten gericht op duurzame inzetbaarheid, toekomstbestendig organiseren en versterken van professionele kwaliteit.

Je maakt onderdeel uit van een team van managers (MT) dat wordt voorgezeten door de Raad van Bestuur. Je bent gezamenlijk als MT verantwoordelijk voor het resultaat van de organisatie en stuurt op doelen voor jouw eigen sector. Als MT-lid geef je mede vorm aan de ontwikkeling en uitvoering van het (strategisch) beleid. Je geeft direct leiding aan 14 Managers Zorg- en Dienstverlening (MZD’ers) en 12 Gedragskundigen.

 • je bent integraal verantwoordelijk voor de sector; daarbij hoort het ontwikkelen en regie voeren op de uitvoering van beleid voor de sector en het zorgen voor een goed leven voor de cliënt, trotse medewerkers en een gezonde bedrijfsvoering
 • je ontwikkelt initiatieven die bijdragen aan vernieuwing en innovatie in het zorgaanbod voor jouw sector
 • je draagt bij aan overleggen en onderhandelingen met gemeenten en zorgverzekeraars omtrent zorgverkoop
 • je signaleert in- en externe ontwikkelingen, veranderingen in wet- en regelgeving, kansen dan wel verbeterpunten
 • je geeft leiding aan managers en gedragskundigen binnen de sector; kernwoorden zijn eigenaarschap, regelruimte en professionele kwaliteit
 • je bent vanuit jouw sector het gezicht naar buiten voor gemeenten, zorgverzekeraars en collega organisaties en je vertegenwoordigt Cello in bestuurlijke overleggen

Jouw werkplek

Bij Cello zijn we nieuwsgierig naar de talenten, behoeften en unieke eigenschappen van iedere cliënt. We spelen daar zo goed mogelijk op in, samen met de mensen die voor de cliënt belangrijk zijn. We werken vanuit een mensbeeld met de volgende kernwaarden:

 • We sluiten aan
 • We zijn betrouwbaar
 • We zijn nieuwsgierig
 • We zijn ondernemend


Om aan te kunnen blijven sluiten bij de behoeften van cliënten en hun netwerk is het belangrijk dat Cello een vitale en (financieel) gezonde organisatie is en blijft. Door bewuste sturing op de missie, het mensbeeld en de kernwaarden wordt dit gerealiseerd.

We zijn een platte organisatie met korte lijnen. Er zijn drie zorgsectoren: EVB/EVB+/EMB/geriatrie, MVB/LVB/LVB+/ambulant en dagbesteding/jeugd/vrije tijd, en daarnaast de medische & paramedische dienst (DIO/e). Voor de eerste zorgsector zoeken we een sectormanager voor een aantal verschillende locaties in de regio rondom ‘s-Hertogenbosch. Het bestuursbureau bevindt zich in Vught.

Er werken ruim 2.280 collega's bij Cello die zijn betrokken bij de ondersteuning van ruim 2.300 cliënten. Ongeveer 1.200 cliënten wonen op een van onze terreinen. Daarnaast zijn er 50 leerlingen, ruim 200 stagiaires en bijna 1.200 vrijwilligers actief.

De tweehoofdige Raad van Bestuur realiseert in gezamenlijkheid met de sectormanagers, de managers van de ondersteunende diensten en de medewerkers en vrijwilligers de ambities van Cello. De OR en de CCR worden nauw bij beleid en uitvoering betrokken.

In 2020 realiseerde we een omzet van ca. € 126 miljoen. Cello is een financieel gezonde organisatie en kent een stevig weerstandsvermogen. Voor de organisatie ligt er voor de komende jaren op onderdelen een opgave om - gelet op de toenemende krapte op de arbeidsmarkt - cliënten blijvend te voorzien van kwalitatief goede, menslievende, verantwoorde en betaalbare zorg en ondersteuning. Er zijn voldoende mogelijkheden om te investeren in zorginnovatie en -technologie.

Bij Cello werken we elke dag aan een goed leven voor mensen met een beperking. Met cliënten, hun netwerk en met elkaar. Van mens tot mens. Daarbij kijken we vooral naar wat er wél kan. Ben jij ook iemand die in mogelijkheden denkt?

Wat heb jij in huis?
 • je hebt aantoonbaar academisch werk- en denkniveau op het gebied van gezondheidszorg (aangevuld met een relevante managementopleiding) en/of bedrijfskunde
 • je hebt kennis en ervaring met strategievorming(processen), en in staat deze op een inspirerende en effectieve wijze tot resultaten te brengen
 • je hebt ervaring met programmatisch werken waarbij de balans tussen expertise en executie leidt tot resultaat
 • je bent een bewezen succesvolle leidinggevende ervaring op gelijkwaardig niveau opgedaan, affiniteit en/of ervaring met gehandicaptenzorg is een pre
 • je hebt ervaring in het sturing geven aan en implementeren van complexe verandertrajecten, sterk in het schakelen tussen zorgprocessen, kwaliteit, productie en bedrijfsvoering. Kennis van, en ervaring met zorgverkoop is een pre


Daarnaast heb je de volgende competenties:

 • organisatiesensitief: je hebt een goed ontwikkeld gevoel voor mensen met hun specifieke belangen en drijfveren
 • communicatief: je bent in staat om zowel extern als intern goede contacten te onderhouden. Je hebt een warme en charismatische persoonlijkheid, bent enthousiast en straalt plezier in het werk uit.
 • integriteit: je bent mensgericht, laagdrempelig, benaderbaar voor cliënten, verwanten en medewerkers
 • ondernemerschap: je bent innovatief, besluitvaardig en resultaatgericht
 • samenwerkend: je bent een verbinder en teamplayer, staat voor veiligheid en vertrouwen en zet zich in voor het versterken van ieders persoonlijke kracht
Wat hebben wij jou te bieden?
 • een contract van 36 uur

 • een aanstelling voor onbepaalde tijd
 • een brutosalaris tussen €5369 en €8256 als je fulltime werkt
 • een eindejaarsuitkering
 • vergoedingen voor reiskosten, fitness, een fiets en een laptop of tablet 

Solliciteren

Reageer uiterlijk 27 december op de website van Suur&Company via deze link

Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.

In het eindstadium van de procedure kan gebruik gemaakt worden van een referentiecheck.

Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Frank ten Oever (Partner) of Stephanie van Houtert (Personal Assistant) via 0850-734705. 

Wil je kennismaken, meekijken of meer informatie?
Neem dan contact op met onze recruiters Annerieke, Sandra, Daisy en Marieke.