Werken bij

Cello zoekt

Zandkant 18 ( Wonen - MBO)

Vindt jij het leuk om op een kind/jongerenwoning te werken die altijd in ontwikkeling is en waar je telkens weer wordt uitgedaagd? En kan jij kinderen en jongeren begeleiden bij zowel leuke als moeilijke momenten? Dan is Zandkant 18 jouw plek om te leren. Wij zoeken een stagiair Maatschappelijke Zorg leerjaar 3 (niv 4) die vanaf augustus/ september een jaar komt stagelopen.


Op Zandkant 18 wonen 6 kinderen/jongeren (op moment) in de leeftijd van 13 t/m 21 jaar met een licht tot matige verstandelijke beperking en bijkomende problematiek zoals autisme en ernstige gedragsproblemen. Het merendeel van de kinderen/jongeren volgt onderwijs op de HUB in Rosmalen, een school voor speciaal onderwijs die zich naast het terrein van de Binckhorst heeft gevestigd.

Een enkeling gaat naar een dagbestedingslocatie of krijgt dagbesteding vanuit de woning zelf. Wanneer de kinderen/jongeren op de woning aanwezig zijn volgen zij allen een individueel dagprogramma die de basis vormt voor de begeleiding. Als begeleider kijk je per cliënt en situatie wat nodig is en zorg je ervoor dat de cliënten ontspannen en gestructureerd hun dag doorkomen. Je houdt hierbij rekening met de groepsdynamiek die er is.

Verder werk je gedurende een dag aan de doelen uit de individuele zorgplannen van de kinderen/jongeren, die gericht zijn op zelfstandigheid, sociale vaardigheden of andere aspecten. De begeleiders van Zandkant 18 staan in nauw contact met de ouders van de kinderen/jongeren.Jouw werkplek

Het team waarbinnen je komt te werken is een jong, gezellig en hardwerkend team dat bestaat uit zowel mannen als vrouwen. Het team vult elkaar goed aan op verschillende gebieden. Zandkant 18 is een nieuwbouw woning op terrein de Binckhorst in Rosmalen.


Wat heb jij in huis?

Je moet kunnen aansluiten bij de kinderen/jongeren en hun persoonlijke kenmerken en het leuk vinden om uitdagingen aan te gaan. Daarnaast moet je op momenten waarin de kinderen/jongeren het moeilijk hebben er voor hun zijn, grenzen kunnen stellen en sterk in je schoenen staan. Een goede samenwerking met je collega's is hierbij van groot belang. Verder moet je beschikken over goede communicatievaardigheden om alle betrokkenen op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen die jij bij de kinderen/jongeren ziet of meemaakt zodat iedereen op de hoogte is en in kan spelen op datgene wat nodig is.

Wij zoeken een stagiair Maatschappelijke Zorg leerjaar 3 (niv 4) van het KW1C die vanaf augustus/ september een jaar komt stagelopen.

Wat hebben wij jou te bieden?

Wij hebben jou als stagiaire een stageplaats te bieden waar je ook echt de mogelijkheid krijgt om dingen te gaan doen/aan te pakken waardoor je echt kan leren, we staan open voor nieuwe ideeën en geven je verantwoordelijkheden die passend zijn bij jou als persoon en bij jouw opleiding/leerjaar.


Wat is mijn reistijd?
Wil je kennismaken, meekijken of meer informatie?
Neem dan contact op met ons Stagebureau