Werken bij

Cello zoekt

Stagiair Zandoogpad 4 (Wonen - HBO)

Kom werken en leren op onze mooie woning. Hier valt veel te leren en is het erg gezellig. Wij hebben per februari plek voor een Social Work student die stevig staat maar ook kan meebewegen.

Op Zandoogpad 4 wonen 6 cliënten tussen de 28 en 45 jaar. Onze cliënten hebben behoefte aan een gestructureerde en voorspelbare dag.
De cliënten functioneren op een ontwikkelingsniveau uit fase 1. Daarom is het belangrijk dat de begeleiding aansluit op het niveau van de cliënt. Begeleiding biedt onvoorwaardelijke steun en zorg, waarbij gewerkt wordt vanuit een betekenisvol en duidelijk zorgprogramma.
Door samen succeservaringen op te doen wordt er een vertrouwensband gebouwd en neemt de kwaliteit van de zorg toe.

In 2023 wordt op Zandoogpad 4 ook gestart met een nieuwe behandelmethode: Triple-C. Dit speelt veel in het team en dat zal de nodige verandering met zich mee brengen. Hier kun je als stagiair(e) veel van leren en jouw steentje bijdragen.

Jouw werkplek

Wij hebben een jong team met gemotiveerde collega’s. Bij ons het in team wordt je warm ontvangen en is iedereen welkom.

Zandoogpad 4 is een woning op de Binckhorst in Rosmalen. Hier wonen 6 cliënten met een ernstige verstandelijke beperking. Naast deze beperking komt een stoornis in het autisme spectrum veel voor en laten onze cliënten met regelmaat agressief gedrag zien, omdat ze de wereld om zich heen moeilijk begrijpen

Wat heb jij in huis?
  • Je moet stevig in je schoenen staan, communicatief sterk en duidelijk zijn.
  • Je moet gestructureerd kunnen werken en soms is het nodig om je eigen normen en waarden los te laten
  • Je zit bij de start van je stage in leerjaar 3.
  • Je bent student Social Work en komt per februari minimaal 20 weken stagelopen.
Wat hebben wij jou te bieden?

Op Zandoogpad 4 kun je kennismaken met de doelgroep EVB+, waarbij je nooit de verantwoordelijkheid zelf hoeft te dragen. Daarnaast krijg je wel veel vrijheid om zoveel mogelijk te leren in een veilige omgeving.

Wat is mijn reistijd?
Wil je kennismaken, meekijken of meer informatie?
Neem dan contact op met ons Stagebureau