Werken bij

Cello zoekt

Stagiair Heikant 6- 14 (Wonen - MBO)

Ben jij degene die een uitdaging niet snel uit de weg gaat en stevig in zijn schoenen staat? Je zit bij de start van je stage in leerjaar 3 van je opleiding Maatschappelijk zorg niv 4 en volgt de opleiding bij het KW1C.

Er wonen 6 volwassenen, 4 mannen en 2 vrouwen in de leeftijd van 24 jaar tot 43 jaar. De mate van verstandelijke beperking varieert van matig tot licht verstandelijke beperkt. Kenmerkend is de discrepantie tussen het cognitieve en sociaal-emotionele niveau. Sleutelwoorden zijn: ASS, hechtingsproblematiek,. MCDD, ADHD, trauma / angst, psychiatrische problematieken en ernstig gedragsproblematieken. Bij allen van hen is sprake van zeer complexe en langdurige problematieken.

De begeleiding is gericht op het bewerkstelligen van basale emotionele veiligheid die gebaseerd is op vertrouwen in de voorspelbare begeleider. Een individuele benadering, met veel nabijheid en begrenzing vanuit de omgeving, is hier van toepassing. In het zicht zijn, voorspelbaarheid in doen en laten, vaste rituelen en ritmes dragen hieraan bij. Men heeft behoefte aan een stabiele, gestructureerde en rustige omgeving met veilige mensen en duidelijke, geautomatiseerde opdrachten ten aanzien van concrete situaties. De manier waarop men wordt begeleid dient hen voldoende houvast te geven.

Cliënten hebben duidelijkheid nodig over wat er van hen wordt verwacht en wat zij van hun omgeving kunnen verwachten. Zij worden op een rustige, vriendelijke wijze en met de juiste distantie en humor begeleid. Zowel cliënten zelf als de maatschappij worden beschermd tegen potentieel gevaarlijk gedrag.

De sfeer kenmerkt zich door; kalmering, begrenzing, sturing, veiligheid, ondersteuning, bescherming, stimulering en motivering, individuele en intensieve aandacht, (multidisciplinaire) samenwerking, structuur in tijd, ruimte en activiteiten en een positieve bejegening. Welke middelen je gebruikt is afhankelijk van de cliënt en van de situatie.

Jouw werkplek

Het team van Heikant 6 is een groot team en is dynamisch. Uitdagingen gaan wij graag aan en we hebben respect voor elkaar en behandelen iedereen gelijk. Naast de zorg voor onze cliënten, vinden wij zorg voor elkaar ook erg belangrijk!

Wat heb jij in huis?

Wij zoeken iemand die stevig in zijn schoenen staat en goede zelfreflectie heeft.

Je zit bij de start van je stage in leerjaar 3 van je opleiding Maatschappelijk zorg niv 4 en volgt de opleiding bij het KW1C.

Wat hebben wij jou te bieden?
  • Een leuke en dynamische werkplek met veel verschillende problematieken en zorgvragen.
  • Een enthousiast team en enthousiaste cliënten.
  • Veel mogelijkheden tot groei en ontwikkeling.
  • Mogelijkheden tot zelfstandig handelen en eigen inbreng.
  • Inspraak en flexibiliteit in het rooster.
Wat is mijn reistijd?
Wil je kennismaken, meekijken of meer informatie?
Neem dan contact op met ons Stagebureau