Werken bij

Cello zoekt

Manager HR

Wij zoeken een strategische, daadkrachtige, verbindende en gedreven manager HR, die garant staat voor een kwalitatief hoogwaardige, klant -en servicegerichte dienstverlening.

Als manager HR beschik je over een heldere visie op HR en ben je in staat om samen met de collega-managers deze visie te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Cello zet in op drie speerpunten voor de komende jaren om de organisatie klaar te maken voor volgende stappen. Deze speerpunten zijn: toekomstbestendig organiseren, versterken van professionele kwaliteit en duurzame inzetbaarheid. Je speelt een cruciale rol in de vorming van de programma’s en het gezamenlijk sturen op resultaat. Sleutelbegrippen als excelleren, netwerken en professionele dienstverlening spreken je aan.

De afdeling HR bestaat in totaal uit 43 medewerkers, waarvan er 24 binnen het Opleidingscentrum werken. Je bent in staat om de aanwezige inhoudelijke expertise met elkaar te verbinden met een scherp oog voor de menselijke aspecten. Je valt hiërarchisch rechtstreeks onder de Raad van Bestuur. Je maakt deel uit van het MT en bent medeverantwoordelijk voor de strategische koers en samenhang van Cello.

 • als MT lid ben je mede integraal verantwoordelijk voor het functioneren van het team en de resultaten van het team voor de organisatie als geheel
 • je geeft leiding aan de afdeling HR, waaronder een manager P&O en een manager Opleidingscentrum
 • je bent verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de afdelingen tot een krachtig, hedendaags en proactief team, dat in samenhang met andere ondersteunende diensten werkt aan daadkrachtige advisering en opleveringen op inhoudelijke thema´s
 • je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het strategisch HR-beleid gericht op de speerpunten van de organisatie op het bredere spectrum van mensen, cultuur, leiderschap en organisatie. Speerpunt voor de komende jaren ligt op duurzame inzetbaarheid waarvoor reeds een programma is ontwikkeld.
 • je stimuleert op coachende en ondersteunende wijze mensen in het nemen van eigen verantwoordelijkheid en optimale randvoorwaarden creëren voor persoonlijke groei en ontwikkeling
 • je adviseert de Raad van Bestuur, collega-managers en op proactieve wijze creëer je toegevoegde waarde voor de organisatie, ook inzake adviestrajecten
 • je vormt en positioneert Cello als aantrekkelijke werkgever, die zich verbindt met vraagstukken als de veranderende (krimpende) arbeidsmarkt, sociale innovatie en de jonge(re) generaties op de arbeidsmarkt
 • proactief zoek je het regionale netwerk op en ga je relaties aan met o.a. collega zorg- en onderwijsinstellingen

Jouw werkplek

Bij Cello zijn we nieuwsgierig naar de talenten, behoeften en unieke eigenschappen van iedere cliënt. We spelen daar zo goed mogelijk op in, samen met de mensen die voor de cliënt belangrijk zijn. We werken vanuit een mensbeeld met de volgende kernwaarden:

 • We sluiten aan
 • We zijn betrouwbaar
 • We zijn nieuwsgierig
 • We zijn ondernemend


Om aan te kunnen blijven sluiten bij de behoeften van cliënten en hun netwerk is het belangrijk dat Cello een vitale en (financieel) gezonde organisatie is en blijft. Door bewuste sturing op de missie, het mensbeeld en de kernwaarden wordt dit gerealiseerd.

We zijn een platte organisatie met korte lijnen. Er zijn drie zorgsectoren: EVB/EVB+/EMB/geriatrie, MVB/LVB/LVB+/ambulant en dagbesteding/jeugd/vrije tijd, en daarnaast de medische & paramedische dienst (DIO/e). Daarnaast is er nog de ondersteunende dienst waar HR onderdeel van uitmaakt. Voor de eerste zorgsector zoeken we een sectormanager voor een aantal verschillende locaties in de regio rondom ‘s-Hertogenbosch. Het bestuursbureau bevindt zich in Vught.

Er werken ruim 2.280 collega's bij Cello die zijn betrokken bij de ondersteuning van ruim 2.300 cliënten. Ongeveer 1.200 cliënten wonen op een van onze terreinen. Daarnaast zijn er 50 leerlingen, ruim 200 stagiaires en bijna 1.200 vrijwilligers actief.

De tweehoofdige Raad van Bestuur realiseert in gezamenlijkheid met de sectormanagers, de managers van de ondersteunende diensten en de medewerkers en vrijwilligers de ambities van Cello. De OR en de CCR worden nauw bij beleid en uitvoering betrokken.

In 2020 realiseerde we een omzet van ca. € 126 miljoen. Cello is een financieel gezonde organisatie en kent een stevig weerstandsvermogen. Voor de organisatie ligt er voor de komende jaren op onderdelen een opgave om - gelet op de toenemende krapte op de arbeidsmarkt - cliënten blijvend te voorzien van kwalitatief goede, menslievende, verantwoorde en betaalbare zorg en ondersteuning. Er zijn voldoende mogelijkheden om te investeren in zorginnovatie en -technologie.

Bij Cello werken we elke dag aan een goed leven voor mensen met een beperking. Met cliënten, hun netwerk en met elkaar. Van mens tot mens. Daarbij kijken we vooral naar wat er wél kan. Ben jij ook iemand die in mogelijkheden denkt?

Wat heb jij in huis?
 • je hebt een afgeronde opleiding op academisch niveau (richting HR en/of bedrijfskunde), eventueel. aangevuld met een managementopleiding
 • je hebt kennis en ervaring met strategievorming(processen), en in staat deze op een inspirerende en effectieve wijze tot resultaten te brengen
 • je hebt ervaring met programmatisch werken waarbij de balans tussen expertise en executie leidt tot resultaat
 • je hebt een aansprekend trackrecord, heldere visie op HR-beleid, leiderschap en management development en ook actuele kennis van ontwikkelingen in de arbeidsmarkt
 • je hebt meerdere jaren ervaring als leidinggevende binnen een vergelijkbare organisatie
 • je hebt ruime ervaring met verandermanagement en ook met projectmatig werken
 • je bent in staat om in complexe onderhandelingssituaties een breed draagvlak te creëren en win-win situaties te bewerkstelligen
 • je bent effectief communicator, kan snel en gemakkelijk schakelen, in staat om snel een effectief intern en extern netwerk op te zetten


  Daarnaast heb je de volgende competenties:

  • strateeg: je bent inspirerend, oplossingsgericht, heldere visie op de rol van HR in een complexe organisatie
  • mensgericht: je staat open voor mensen, kan belangen herkennen en erkennen, weet drijfveren te vinden
  • besluitvaardig: je bent organisatiesensitief, overtuigd op inhoud en proces
  • integriteit: je bent betrokken, op samenwerking gerichte teamspeler, straalt vertrouwen uit
  • ontwikkelgericht: je spoort aan tot het vergroten van potentieel, daagt uit en geeft waardering
  • positief kritisch: je hebt humor en relativeringsvermogen
  Wat hebben wij jou te bieden?
  • een contract van 36 uur
  • een aanstelling voor onbepaalde tijd
  • een brutosalaris tussen €5369 en €8256 als je fulltime werkt 
  • een eindejaarsuitkering
  • vergoedingen voor reiskosten, fitness, een fiets en een laptop of tablet 

  Solliciteren

  Reageer uiterlijk 27 december op de website van Suur&Company via deze link

  Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.

  In het eindstadium van de procedure kan gebruik gemaakt worden van een referentiecheck.

  Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.

  Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Frank ten Oever (Partner) of Stephanie van Houtert (Personal Assistant) via 0850-734705. 

  Wat is mijn reistijd?
  Wil je kennismaken, meekijken of meer informatie?
  Neem dan contact op met onze recruiters Annerieke, Sandra, Daisy en Marieke.