Privacyverklaring

Cello en jouw sollicitatie
Cello verzamelt jouw persoonsgegevens als kandidaat. Met de informatie die jij tijdens je sollicitatieprocedure bij ons achterlaat, stellen wij een profiel van je op en kijken we of je bij onze organisatie past. Cello hanteert bij de verwerking van persoonsgegevens dezelfde hoge kwaliteitsstandaarden als in haar dagelijks werk. Je kunt er zeker van zijn dat de gegevens die je tijdens je sollicitatie aan Cello toevertrouwt alleen worden gebruikt voor je sollicitatieprocedure. Als je ons daar toestemming voor geeft bewaren wij je gegevens één jaar om je in dat jaar te benaderen voor passende functies. We zijn transparant over hoe we je gegevens gebruiken. En natuurlijk mag je altijd alle gegevens die wij van jou bewaren inzien. Onze organisatie heeft de nodige maatregelen genomen om persoonsgegevens optimaal te beschermen.

Welke persoonsgegevens verzamelen we van kandidaten?
Wanneer je op een functie solliciteert via www.werkenbijcello.nl vragen wij naar een aantal van jouw persoonsgegevens. Wij hebben deze gegevens van je nodig om je sollicitatie te kunnen verwerken. Als je via onze website bij ons solliciteert vragen wij om de volgende gegevens:

naam
e-mail adres
telefoonnummer
motivatie
CV

Naast de gegevens die wij direct via het sollicitatieformulier van je vragen, deel je natuurlijk ook gegevens met ons vanuit je CV. Cello kan niet controleren welke persoonsgegevens je in je CV hebt opgenomen, hiervoor ben je zelf verantwoordelijk. Cello gaat met alle persoonsgegevens waarvoor je kiest om met ons te delen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om.

Waarvoor verzamelen we persoonsgegevens van kandidaten?
Cello heeft je gegevens nodig om je sollicitatie te verwerken. Ons recruitmentteam heeft je gegevens nodig om te kunnen kijken of je bij onze organisatie past en of je geschikt bent voor de functie waarop je hebt gesolliciteerd.

De gegevens verwerken wij om je geschiktheid te beoordelen voor de functie waarop je hebt gesolliciteerd. Dit doen we door je cv te beoordelen en te controleren, door -in overleg met jou- eventueel referenties op te vragen en door je personeelsdossier te bekijken mocht je al ooit eerder bij Cello hebben gewerkt.

Na de sollicitatieprocedure zal Cello de gegevens die je hebt verstrekt voor je sollicitatie één jaar bewaren in onze talentpool, tenzij je daar na je sollicitatieprocedure bezwaar tegen maakt. Met jouw CV in onze talentpool kunnen we jou een jaar lang benaderen voor passende functies bij Cello.

Wat zijn cookies en waarom gebruiken wij die op onze website?
Cookies zijn kleine bestanden die een browser op de harde schijf van je computer plaatst, zodat een website de gebruiker herkent als deze de site opnieuw bezoekt. Cello gebruikt deze ‘tracking’ cookies om de effectiviteit van onze website en diensten te meten. Dit soort cookies heeft weinig gevolgen voor je privacy; de gegevens slaan wij op onder een pseudoniem.

Cookies bieden daarnaast de mogelijkheid om automatisch gebruikersnamen, wachtwoorden en instellingen toe te passen op websites. Op dit gebruik heeft Cello geen invloed, hiervoor ben je zelf verantwoordelijk.

Wil je liever geen cookies opslaan op je computer? Dan kun je dat instellen in je internetbrowser. Ook kun je via de browser alle eerder opgeslagen cookies op je computer verwijderen.

Beveiliging van je gegevens
Cello heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen om zo verlies, onrechtmatig gebruik en onrechtmatige verwerking van deze gegevens door anderen tegen te gaan. En om de toegang tot je persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen. Cello doet dat onder andere door fysieke (toegangs)beveiliging, gegevensclassificatie, gebruik van wachtwoorden en tokens, codering van wachtwoorden en encryptie van data. Daarnaast krijgen medewerkers speciale beveiligingstraining. In ons beveiligingsbeleid is verankerd dat Cello de beveiligingsmaatregelen jaarlijks toetst op kwetsbaarheden.

Bekijken en/of wijzigen van je gegevens
Je hebt volgens de wet het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om de toestemming die je ons hebt gegeven voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Cello. Ook kan je ons vragen je persoonsgegevens over te dragen aan een derde partij.

Wil je van bovenstaande recht(en) gebruikmaken en iets veranderen of verwijderen? Stuur dan je verzoek naar privacy@cello-zorg.nl. Cello is verplicht om je identiteit te controleren. Daarom vragen wij je een (digitale) kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen met je verzoek. Ter bescherming van je privacy maak je in deze kopie de volgende onderdelen zwart: pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, dit is de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN). Cello behandelt je verzoek zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken. Cello wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens Cello
Cello Bestuursbureau

De Ring 14
5261 LM Vught
www.cello-zorg.nl
privacy@cello-zorg.nl
+31883451000