Locatietypering

Salvador Allendelaan

Zorgprogramma


Binnen de Salvador Allendelaan wonen jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar met een lichte verstandelijke beperking en bijkomende problematiek. Begeleiding binnen de Salvador Allendelaan wordt vorm gegeven aan de hand van het zorgprogramma LVB+, omdat dit het meeste aansluit bij het niveau en de zorgvraag van de jongeren (competentiegericht werken aan uitbreiden van zelfredzaamheidsvaardigheden met als doel uiteindelijk zoveel mogelijk zelfstandig te kunnen functioneren in de maatschappij).


Bijzonderheden met betrekking tot de locatie

De Salvador Allendelaan betreft een doorstroomwoning. De jongeren komen hier wonen om door te groeien (middels training) naar zo zelfstandig mogelijk wonen. Er zijn twee woonvormen (fysieke ruimten en in fasering) binnen de Salvador Allendelaan: groepswonen en studio-wonen.

Groepswonen
In deze woning/fase gaat het om jongeren die een groepswoning nodig hebben vanwege hun behoefte aan ondersteuning bij het zelfstandig worden en het toewerken naar studiowonen (ZZP 4; Wonen met begeleiding en intensieve verzorging, ZZP 6; Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering en Jeugdwet).

Hier is plaats voor 8 jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar met een lichte tot matige verstandelijke beperking die allemaal leerbaar/ trainbaar zijn en werken aan hun persoonlijke doelen. De jongeren hebben bijkomende problematieken, o.a. ADHD, PDD-NOS, hechtingsproblematiek. Ook hebben een aantal van de cliënten meervoudige hulpvragen, voortkomend uit psychosociale gedrags- en leerproblemen. Alle jongeren hebben behoefte aan veiligheid, duidelijkheid en structuur. Vandaar dat er altijd iemand van de begeleiding in de woning aanwezig is, ook in de nachten.

De groepswoning binnen de Salvador Allendelaan is gelegen op de eerste verdieping van het gebouw.Iedere jongere heeft een eigen zit/slaapkamer met sanitaire voorziening (eigen toilet en douche). Er is een grote huiskamer, gezamenlijke keuken en ruimte om gemeenschappelijk gebruik van te maken. De slaapdienst heeft op de 1e verdieping een eigen slaapkamer met badkamer. Ook is er een dakterras aanwezig en de jongeren kunnen gebruik maken van de algemene tuin die rondom de woning gelegen is. Ondanks dat er bij het groepswonen veelal de nadruk op het ‘gezamenlijke’ ligt, heeft iedere jongere een zinvolle, voor hem of haar gepaste daginvulling (denk aan school/stage/werk/dagbesteding etc.) Er wordt gewerkt vanuit een aangename, veilige leefsfeer die past bij de woonwens van elke jongere. Begeleiding heeft m.n. een rol in het ondersteunen van de jongeren in het ontwikkelen van competenties, om zo de zelfstandigheid te vergroten. Begeleiding in het structureren van het huishouden, het stimuleren in het aangaan van sociale contacten en structureren van nieuwe (dag) activiteiten, die passen binnen de zinvolle dagbesteding van het individu zijn dagelijks terugkerende begeleidingsbehoeften. Daarnaast worden de jongeren begeleid in hun sociale en emotionele ontwikkeling en wordt het proces betreffende de gestelde doelen uit het zorgplan bewaakt. Het eten wordt gezamenlijk verzorgd door begeleiding en jongeren evenals de aankleding en het onderhoud van de woning. Er is ruimte om gezamenlijke activiteiten te ondernemen en er vindt maandelijks huiskameroverleg plaats, met als doel een prettige, veilige en passende leefsfeer met elkaar te behouden. Jongeren kunnen hier zelf agendapunten voor aandragen of er wordt door begeleiding met thema’s gewerkt.

Studiowonen
In deze woning/fase is plaats voor zestien jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 23 jaar met een lichte verstandelijke beperking die allemaal leerbaar/ trainbaar zijn. De jongeren hebben bijkomende problematieken zoals o.a. ADHD, PDD-NOS, hechtingsproblematiek. Ook hebben een aantal van de cliënten meervoudige hulpvragen, voortkomend uit psychosociale gedrags- en leerproblemen. Alle jongeren hebben behoefte aan een goed gevuld dagprogramma, duidelijkheid en structuur en daarom is er altijd iemand van de begeleiding in de woning aanwezig, zowel dag als nacht. Het gaat binnen het studiowonen om jongeren met een reëel perspectief op leer-/trainbaarheid qua zelfstandigheid en doorstroom naar appartement bewoning (ZZP 3, ZZP 4, ZZP 6 en Jeugdwet). Het gedeelte studiowonen is gelegen op de beneden etage van het gebouw (begane grond). De jongeren maken gebruik van hun eigen zit/slaapkamer met eigen sanitair en keuken. Afhankelijk van de vaardigheden van de jongere kan de keuken al dan niet gebruiksklaar worden gemaakt. De jongeren kunnen vanuit hun eigen studio naar buiten en hebben een klein eigen tuintje. Daarnaast mogen zij ook gebruik maken van de algemene tuin.

Er is een huiskamer aanwezig en een gezamenlijke keuken. Afhankelijk van het individuele proces wordt afgestemd, en vastgelegd in het plan, welke activiteiten binnen de groep plaatsvinden en welke activiteiten de jongere zelf uitvoert binnen zijn/haar studio, bijvoorbeeld het koken en eten.

De jongeren kunnen elkaar nog steeds opzoeken om samen te gamen, tv te kijken, samen te knutselen, een spelletje te doen of te gaan voetballen. De algemene spreek-vergaderruimte is ook aanwezig op de begane grond.

Er wordt gewerkt aan een aangename, veilige woonsfeer die past bij woonwens van de jongere. Begeleiding heeft m.n. een rol in het ondersteunen van de jongeren in het ontwikkelen van competenties, om zo de zelfstandigheid te vergroten. Het (gezamenlijk) met de jongeren organiseren van het huishouden, het begeleiden van het aangaan van sociale contacten en van nieuwe (dag) activiteiten zijn dagelijks terugkerende begeleidingsbehoeften. Daarnaast worden de jongeren begeleid in hun sociale en emotionele ontwikkeling en wordt het proces betreffende de gestelde doelen uit het zorgplan bewaakt. Ook hier is een maandelijks huiskameroverleg.

Bijzondere locatie afspraken

Voortgang traject
Elke jongere krijgt bij het regelgesprek een informatieboekje van SAL met daarin belangrijke praktische en huishoudelijke zaken. Daarnaast krijgt elke jongere een trainingsmap waarin zijn/haar voortgang op doelen wordt vastgelegd aan de hand van feedbackkaarten. Hierin zitten eveneens de overige belangrijke inhoudelijke zaken zoals trainingen, netwerkkaarten, signaleringsplannen, etc.

Taken
Alle jongeren binnen SAL worden gestimuleerd om te helpen bij het huishouden van de groep, met als uitgangspunt dat ze gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen en om ze voor te bereiden op zoveel mogelijk zelfstandig wonen waarbij ze deze taken ook dienen uit te voeren (hiervoor geldt dat deze taken ook getraind kunnen worden). Een taak varieert tussen het vuilnis wegbrengen tot de vaatwasser uitruimen.

Dagprogramma bij ziekte
Voor iedere jongere geldt de afspraak dat als hij/zij bij ziekte of gebrek aan motivatie niet naar school of werk gaat, er een aangepast dagprogramma geldt. Dit houdt in dat er van de jongere verwacht wordt zijn/haar rust te pakken op zijn/haar kamer. Gedurende de tijd dat hij/zij op school of werk had moeten zal de jongere op zijn/haar kamer verblijven. Dit om de rust en de vermindering van prikkels te waarborgen en hierdoor snel te herstellen. Per dienst wordt gekeken of dit programma aangepast of opgeheven kan worden.

Huisdieren
Elke jongere kan in zijn/haar MDO het hebben van een huisdier agenderen, in overleg kan dan besloten worden of een jongere in staat is een dier te verzorgen en onderhouden. Afspraken worden vastgelegd in een contract en in het plan.  


Contra-indicaties voor plaatsing


  • Structurele gedragsproblematiek (inzet M&M nodig en geen perspectief op verbetering)
  • (Verbaal) storend gedrag (belasting voor de wijk)
  • (Zeer) jonge kinderen met behandelvragen
  • Woonvraag in de vorm van structureel verblijf
  • Onbeheersbaar gedrag vanwege ernstige psychiatrische en/of verslavingsproblematiek