Werken bij Cello

We maken onderscheid tussen twee verschillende functies;
één met het accent op verzorgende taken en één met het accent op begeleidende taken.

Een functie met het accent op verzorgende taken

Bij functies waar het accent ligt op verzorgende taken, krijg je te maken met bijvoorbeeld ouder wordende cliënten of cliënten met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB). Zij vragen aandacht en ondersteuning bij de lichamelijke verzorging. Het accent ligt op verzorgende taken, maar dat betekent niet dat er op het begeleidende vlak geen taken liggen. Ook bij het psychische welzijn vragen deze cliënten om begeleiding. Er is dus altijd sprake van zowel een verstandelijke als lichamelijke beperking met daarbij uiteenlopende problematieken, waardoor het een functie is waarbij je te maken kan krijgen met uiteenlopende doelgroepen. Intensieve ondersteuning is altijd nodig bij alle aspecten van het dagelijkse leven van de cliënten.

Bekijk eens dit filmpje van Cingel 17-18, een woning waar cliënten met EMB wonen. Je wordt meegenomen in het dagelijkse leven op deze woning. 

Een functie met het accent op begeleidende taken

Bij een functie waar het accent ligt op begeleidende taken, kan je te maken krijgen met uiteenlopende doelgroepen zoals bijvoorbeeld cliënten met een Ernstig Verstandelijke Beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag (EVB+) of cliënten met een Licht Verstandelijke Beperking met bijkomende psychiatrische problematiek (LVB+). Waar deze cliënten soms ook wel eens begeleiding nodig hebben bij de lichamelijke verzorging, ligt het accent op begeleidende taken. Bij de doelgroep EVB+ zijn de oorzaken van het gedrag zijn vaak moeilijk te achterhalen en dit bepaalt een sterke afhankelijkheid van de begeleiding. Bij de doelgroep LVB+ is het belangrijk dat je zorgt voor voldoende ondersteuning, maar daarnaast de cliënt regie geeft over zijn eigen leven.

Als cliënten die te maken hebben met complexe gedragsstoornissen, spreken we ook wel van cliënten met Ernstige GedragsProblematiek (EGP). Bekijk eens dit filmpje waarin Chris en Freek (medewerkers van Cello) vertellen over het werken met deze doelgroep.