Werken bij

Cello zoekt

Stagiair Zandoogpad 2 (Wonen - MBO)

Ben jij in staat om klein te kijken en onze cliënten een goed leven te geven? Dan zoeken wij jou! Vanaf augustus-september hebben we een stageplek voor een student V&V van het KW1C.

Binnen Zandoogpad 2 wonen acht cliënten met een zeer ernstige verstandelijke beperking. Naast de verstandelijke beperking hebben alle cliënten bijkomende problematiek zoals epilepsie, eet –en drinkproblematiek, zintuiglijke problematiek en lichamelijke beperkingen danwel achteruitgang. Deze lichamelijke achteruitgang gaat gepaard met mobiliteitsproblemen; een aantal cliënten maakt gebruik van hulpmiddelen zoals een rolstoel. De woning is hierop aangepast.

De cliënten hebben bij alle aspecten van het dagelijks leven verzorging, verpleging en begeleiding nodig. De zorg varieert van volledige overname van de zelfzorg tot veel begeleiding en ondersteuning.

Jouw werkplek

Het team op Zandoogpad 2 bestaat uit 20 personen die vanuit verschillende invalshoeken (woning assistentes, wonen én dagbesteding) met elkaar op zoek gaan naar het ‘Goede Leven’ van onze cliënten. We zoeken elkaar hierin op en dagen elkaar uit om samen in ontwikkeling te blijven.

De woning is een LEV-werkplek, wat betekent dat het team bekwaam is om meerdere stagiaires en leerlingen te begeleiden in hun individuele leerproces.


Wat heb jij in huis?
  • Je bent communicatief vaardig en staat open voor feedback te ontvangen en dit ook te geven aan je collega’s
  • Affiniteit hebben met de EMB-doelgroep
  • Je bent een student Verzorgende IG  of Verpleegkunde bij KW1C
  • Je komt vanaf augustus-september stagelopen
Wat hebben wij jou te bieden?
  • Een gezellige leerplek waar iedereen zichzelf mag zijn
  • Een plek waarin wonen doorstroomt in dagbesteding, zodat de stagiaire ervaring kan opdoen in zowel de zorg als in activering.
  • Je eigen plek innemen in de driehoek met familieleden/ verwanten enerzijds en de andere professionals aan de andere zijde (zoals: AVG-arts, tandarts, verpleegkundig medisch team)
  • Een woning waar je je verpleegtechnische handelingen kunt oefenen (zoals: gebruik van een passieve (plafond)tillift, handelen bij epilepsie, intramusculair injecteren, medicatie toedienen, sondevoeding geven, hoog-opgaande klysma’s, eenmalig katheteriseren)
  • Je leert hier te communiceren zonder woorden, om echt naar de cliënt te kunnen kijken en ze te leren ‘lezen’

Een echte LEV leerplek, waarbij je in aanmerking komt met andere leerlingen en stagiaires en je zo van elkaar kunt leren

Wat is mijn reistijd?
Wil je kennismaken, meekijken of meer informatie?
Neem dan contact op met ons Stagebureau