Werken bij

Cello zoekt

Klaver 2 (Dagbesteding - HBO)

Dagbesteding Klaver 2 is “The place to be”. Een plek waar je als Health & Social Work (niv 5) of Social Work student veel kan leren in het begeleiden van mensen binnen een dagbestedingsplek.

Cello ondersteunt mensen met een beperking om zich – in hun eigen leefomgeving –als mens te ontplooien. Hun eigen leven te leiden, zoals zij dat het liefst willen. Wij geven binnen dagbesteding als professionals daar invulling aan door uit te stralen dat Jij er mag zijn, dat Je mag doen wat bij je past, Dat we volwaardig en respectvol met elkaar omgaan, dat je vele keuzemogelijkheden hebt en dat er verschil moet zijn tussen dagbesteding enerzijds en de woonsituatie of vrije tijd anderzijds.

Onze cliënten zijn van matig tot hoog niveau, ze hebben weinig zorg nodig. Ze hebben wel behoefte aan begeleiders die vanuit rust en duidelijkheid met hen door de dag heen bewegen.

Binnen Klaver 2 heeft elke afzonderlijke groep een eigen ruimte waarin gewerkt wordt. Alle cliënten hebben hun dagbesteding van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 uur en 16.00 uur. Op vrijdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur. Dit gedurende het hele jaar (met uitzondering van feestdagen). De pauzemomenten van de cliënten zijn tijdens dagbesteding.

Gekeken naar de individuele behoeften van dagbesteding wordt gekeken hoeveel dagdelen iemand komt werken. Er is de mogelijkheid om 9 dagdelen deel te nemen aan het programma. Elke groep heeft zijn eigen programma afhankelijk van de hulpvragen van de cliënten. Ook kan het zijn dat programma’s variëren per individu.

Jouw werkplek

Klaver 2 is een beschutte werkomgeving waar cliënten de nabijheid ervaren van de begeleiding. 
Je werkt in een sfeervolle en ontspannende omgeving aan de rand van Haaren. bij Klaver 2 ligt de nadruk op structuur en het bieden van duidelijkheid. Binnen deze locatie zijn er 2 servicegroepen die hand- en spandiensten verrichten in en om de locatie. Binnen Klaver 2 werken een 15 tal deskundige en gemotiveerde medewerkers. Zij krijgen gedurende het schooljaar ondersteuning van stagiaires en leerlingen. Samen zorgen zij voor een zin- en betekenisvolle invulling van de dag. Dit kan zijn op groepsniveau of individueel niveau.

Wat heb jij in huis?
  • Basisveiligheid: Je mag jezelf zijn
  • Meebewegen: We volgen de behoeftes van de cliënt
  • Vindingrijk: We zijn creatief in onze begeleidingsstijl
  • Daadkracht: Durven handelen
  • Regelmaat: Structuur bieden

Je vindt het leuk om te leren begeleiden en bent niet op zoek naar een stage waarin je veel moet verzorgen.

Je heb een student social work of Health & Social Work (niv 5) die per augustus / september stage gaat lopen.

Wat hebben wij jou te bieden?

Bij ons mag je gewoon jezelf zijn!

Wat is mijn reistijd?
Wil je kennismaken, meekijken of meer informatie?
Neem dan contact op met ons Stagebureau